Go to content

Main menu:

Učenički servis

jQuery UI Accordion - No auto height

UČLANJENJE U UČENIČKI SERVIS

Članovi učeničkog servisa mogu biti svi redovni učenici srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije koji imaju navršenih 15. godina. U servis se možete učlaniti tijekom cijele godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČLANJENJE U SERVIS

Navedenu dokumentaciju za učlanjenje možete dostaviti osobno u servis, poslati poštom na adresu servisa tijekom cijele godine ili skeniranu dokumentaciju poslati na e-mail servisa (ucenicki.servis@outlook.com) tijekom cijele godine.

  • 1. e-POTVRDA (ELEKTRONIČKI ZAPIS) za tekuću školsku godinu preuzeta s e-Dnevnika (https://ocjene.skole.hr/login) (svrha: OSTVARIVANJE PRAVA KOD SEZONSKOG ZAPOŠLJAVANJA UČENIKA) ili ORIGINALNA školska potvrda za tekuću školsku godinu (svrha: OSTVARIVANJE PRAVA KOD SEZONSKOG ZAPOŠLJAVANJA UČENIKA)
  • 2. osobna iskaznica ili drugi službeni dokument na kojem se nalazi OIB
  • 3. OSOBNI RAČUN (žiro ili tekući) (potvrda o IBAN-u, ugovor o otvaranju računa, fotokopija kartice)
  • 5. ISPUNJENA SUGLASNOST ZA RAD I OBRADU PODATAKA (maloljetnim učenicima suglasnost mora supotpisati jedan roditelj (otac ili majka) ili skrbnik)
Ukoliko dokumentaciju šaljete putem elektroničke pošte molimo Vas da dostavite e-Potvrdu preuzetu s e-Dnevnika. Ostalu dokumentaciju možete skenirati i spremiti u jedan pdf dokument.

ISPUNJAVANJE SUGLASNOSTI ZA RAD I OBRADU PODATAKA

Na za to predviđenu crtu tiskanim slovima upiše se ime i prezime učenika/učenice, njegov/njen OIB i datum i godina rođenja.
Donji desni kut suglasnosti rezerviran je za potpise.
Ukoliko je učenik/učenica punoljetan/punoljetna (tj. ima navršenih 18 godina) on/ona se potpisuje na za to naznačeno mjesto.
Ukoliko je učenik/učenica maloljetan/maloljetna uz njegov/njezin potpis treba se potpisati jedan od roditelja (otac ili majka) ili učenikov/učeničin skrbnik/skrbnica.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRODUŽENJE ČLANSKE ISKAZNICE

Navedenu dokumentaciju za produženje iskaznice možete dostaviti osobno u servis, poslati poštom na adresu servisa ili skeniranu dokumentaciju poslati na e-mail servisa (ucenicki.servis@outlook.com) tijekom cijele godine..

  • 1. e-POTVRDA (ELEKTRONIČKI ZAPIS) za tekuću školsku godinu preuzeta s e-Dnevnika (https://ocjene.skole.hr/login) (svrha: OSTVARIVANJE PRAVA KOD SEZONSKOG ZAPOŠLJAVANJA UČENIKA) ili ORIGINALNA školska potvrda za tekuću školsku godinu (svrha: OSTVARIVANJE PRAVA KOD SEZONSKOG ZAPOŠLJAVANJA UČENIKA)
  • 2. STARA UČENIČKA ISKAZNICA
Ukoliko dokumentaciju šaljete putem elektroničke pošte molimo Vas da dostavite e-Potvrdu preuzetu s e-Dnevnika. Ostalu dokumentaciju možete skenirati i spremiti u jedan pdf dokument.

IZDAVANJE UČENIČKOG UGOVORA

Učenici smiju raditi samo za vrijeme trajanja školskih praznika (jesenskih, zimskih, proljetnih i ljetnih). Ugovor o povremenom radu redovnog učenika uzima se prije početka rada. Za uzimanje ugovora potrebni su:

  • OVJERENA UČENIČKA ISKAZNICA ZA TEKUĆU ŠKOLSKU GODINU
  • PODACI O POSLODAVCU: Točan naziv tvrtke ili obrta (ukoliko se radi o obrtu navesti i vlasnika) Adresa sjedišta tvrtke OIB tvrtke ili obrta Kontakt telefon i/ili e-mail

Obrazac – Podaci o poslodavcu

Nakon što servis izda ugovor učenik/učenica ga nosi svom poslodavcu. Po završetku posla poslodavac popunjava potrebne podatke na ugovoru, isti ovjerava svojim pečatom i potpisom, te ga dostavlja učeničkom servisu. Servis na temelju tih podataka poslodavcu ispostavlja račun za plaćanje. Čim poslodavac podmiri račun, odnosno uplati iznos iz ugovora na žiro račun servisa, servis u najkraćem mogućem roku uplaćuje sredstva na BANKOVNI RAČUN učenika/učenice.

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

TKO MOŽE BITI ČLAN UČENIČKOG SERVISA? POHAĐAM ŠKOLU U DRUGOJ ŽUPANIJI/DRŽAVI, ALI ŽIVIM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI. MOGU LI SE UČLANITI U VAŠ SERVIS? KAKO RADI SERVIS?

Članovi učeničkog servisa mogu biti svi redovni učenici srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije koji imaju navršenih 15. godina. Ukoliko pohađate školu u nekoj drugoj županiji u Republici Hrvatskoj ili u nekoj drugoj državi, morate se obratiti tajništvu škole koju pohađate da Vas upute na učeničke servise u toj županiji ili državi. Servis radi cijelu godinu (radno vrijeme i kontakt servisa potražite pod stavkom KONTAKTI I RADNO VRIJEME), te se možete učlaniti tijekom cijele godine.
POPIS ŠKOLA S KOJIMA IMAMO POTPISAN SPORAZUM

DO KADA VRIJEDI UČENIČKA ISKAZNICA?

Članstvo u učeničkom servisu vrijedi za školsku godinu koja počinje 1. rujna tekuće godine, a završava 31. kolovoza iduće godine. Članstvo u učeničkom servisu se produžuje donošenjem školske potvrde ili e-potvrde za tekuću školsku godinu.

IZGUBIO/IZGUBILA SAM ISKAZNICU.

U slučaju gubitka ovjerene učeničke iskaznice za tekuću školsku godinu učenik/učenica servisu treba dostaviti osobnu iskaznicu (ili fotokopiju iste). Servis će na temelju dostavljene dokumentacije izdati duplikat učeničke iskaznice. Ukoliko učenik/učenica nije ovjerio/ovjerila iskaznicu za tekuću školsku godinu, a istu je izgubio/izgubila uz osobnu iskaznicu (ili fotokopiju iste) servisu treba dostaviti i školsku potvrdu za tekuću školsku godinu. Servis će na temelju dostavljene dokumentacije izdati duplikat učeničke iskaznice.

GODIŠNJA ZARADA/GUBITAK POREZNE OLAKŠICE/DJEČJEG DOPLATKA

• Učenička zarada iskazana je u NETO iznosu. Učenik/učenica prestaje biti porezna olakšica svojim roditeljima ukoliko iznos njegovih/njenih primitaka prelazi 3.185,38 € NETO NETO u kalendarskoj godini. Za dodatne informacije pogledajte Zakon o porezu na dohodak i izmjene i dopune istoga.
• U slučaju da učenik/učenica ostvari zaradu iznad 9.556,18 € NETO u kalendarskoj godini, na prijeđenu razliku obračunat će se porez po stopi od 20% i prirez prema općini prebivališta.
• Za dodatne informacije obratite se nadležnom uredu Porezne uprave ili potražite informacije na web stranici Porezne uprave (https://www.porezna-uprava.hr).

KONTAKTI I RADNO VRIJEME

Ukoliko niste pronašli potrebne informacije na web stranici slobodno nas kontaktirajte putem e-maila ili telefona. Ili posjetite osobno ured na adresi:
Šetalište Bačvice 10
3. kat, soba broj 85
21000 Split
Tel: 021/488-947; e-mail: ucenicki.servis@outlook.com
RADNO VRIJEME SERVISA
Od ponedjeljka do petka od 08:00 do 14:00, s pauzom od 12:15 do 12:45. Vikendom i praznicima servis ne radi.
Back to content | Back to main menu